نرم‌افزار Image Armada می‌تواند گالریهای ۳ بعدی تهیه کند که تصاویرتان در دیوارهای آن آویخته شده است و موزیک مورد نظرتان در هنگام گردش در آن، نواخته می‌شود. کافیست که تمپلیت مورد نظرتان راانتخاب کرده و به ابزار بگویید که کدام تصاویرتان و در کجا قرار گیرند. موزیک مورد نظرتان راانتخاب نمایید و حتی منظره بیرون پنجره ها را برگزینید. نرم افزار به شما یک گالری سه بعدی از تصاویرتان خواهد داد که میتوانید در راهروهای آن گردش کرده و عکسها را تماشا کنید. فایل حاصله توسط ابزار ویژه همین نرم افزار قابل دیدن بوده و میتوان آنرا در CD یا DVD منتقل کرد.
نمونه کار این ابزار را در این آدرس ببینید.