بر اساس آمار اخیر موسسه InfoTrends ، حدود ۸۰% عکاسان حرفه‌ای امریکا در حال حاضر از دوربین دیجیتال استفاده می‌کنند و حدود ۵۶% آنها در نظر دارند در سال جاری یک دوربین جدید دیجیتال بخرند. به طور متوسط ۴۸۲ عکس در هفته تهیه می‌کنند که اکثرا در کامپیوتر ذخیره شده و حدود ۶۵% آنها ویرایش می‌شود. اکثر عکاسان حرفه‌ای از روند کاری RAW استفاده کرده و اغلب آنها مدیریت رنگ را در روند کاری خود رعایت می‌کنند.