برای دریافت کارت مخصوص خبرنگاران ‏Press Card ‎‏ داشتن کارت معتبر خبرنگاری و یا نامه معتبر از سوی رسانه محل ‏کار که خبرنگار به عنوان عضو رسمی معرفی شده است همراه با مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول الزامی است. ‏
با همراه داشتن کارت خبرنگاری فتوکینا می‌توانید از سرویس‌ها و خدماتی که به خبرنگاران ارایه می شود استفاده کنید. ‏
در محل نمایشگاه دو مرکز خدمات خبرنگاران در شمال و شرق نمایشگاه در نظر گرفته شده که در هر دو مرکز خدمات زیر ارایه ‏می‌شود. ‏
‏ مجوز پارکینگ / دریافت رایگان کاتالوگ‌ها / ارایه مستمر اطلاعات و اخبار جدید، خبرنامه و بسته‌های اطلاعات شرکت‌های ‏برگزارکننده و شرکت کننده / اتاق کامپیوتر با کلیه تجهیزات مورد نیاز / اینترنت و ‏E-mail‏ / کلوپ خبری ‏presse-club‏ / دریافت ‏رایگان عکس نمایشگاه کلن / ارسال الکترونیکی عکس / خدمات ویژه تصویر برداری / رستوران / فکس، تلفن، کپی، چاپ عکس / ‏صندوق امانات و فضاهای اختصاصی نگهداری وسایل همراه و …