از فردا (اول مهر) می توانید گزارش های ویژه سایت عکاسی را از شهر کلن و نمایشگاه فتوکینا در سایت عکاسی ‏مشاهده کنید. خبرهای رسمی و یادداشت های روزانه سایت عکاسی در بخش فتوکینا ۲۰۰۶ منتشر می شود.‏


علیرضا نیک نژاد – منصور نصیری و محمدرضا شهبازی این مطالب را از شهر کلن، محل برگزاری بیست و هشتمین ‏نمایشگاه فتوکینا منتشر می کنند.

این گزارش ها در کنار معرفی آخرین دست آوردهای فنی محصولات عکاسی برنامه های ‏جنبی نمایشگاه شامل نمایشگاه های عکس، کارگاه ها و سمینارها ی آموزشی و دیگر برنامه های فرهنگی و آموزشی را نیز ‏پوشش می دهد. [بخش ویژه فتوکینا]‏