بنام یزدان
از زمان انتشار نخستین مقالات سایت عکاسی به سال ۱۳۸۲ شمسی در بخش دوربین دیجیتال، سه و اندی سال می‌گذرد. با آنکه در آن بخش تاکنون بیش از ۶۰ مقاله کامل در مباحث پردازش و ویرایش منتشر شده است، و نیز در فروم عکاسی بخشی مجزا و فعال در همین زمینه موجود بود، اما ضرورتی نو حس شد و نیازی جدید.
روند رو به رشد ابزارها، محصولات و روشهای پردازش و ویرایش عکسهای دیجیتال، ما را بر آن داشت که از این پس با نگاهی جدی تر به این مقوله بپردازیم. چرا که حتی با وجود این رویکرد جدی در گذشته، نمی‌توانستیم به گرد این قطار سریع السیر برسیم.
اینگونه شد که از این پس در این مکان، که تاریکخانه دیجیتال نام گرفت، به طور خاص به مطالب مربوط به پردازش و ویرایش دیجیتال خواهیم پرداخت. در این جا، اما بنا نداریم که مطالب مفصل در این باب بنگاریم که جای آنها کماکان در همان دوربین دیجیتال است و به یاری حق روندش ادامه خواهد یافت، بلکه اینجا بنابر روند سریع تغییرات و اخبار دنیای پردازش، به طور ویژه به اخبار، رویدادها، نکات، معرفی نرم افزارها و سخت افزارها، مطالب آموزشی کوتاه درباره ویرایش و پردازش، بحث روندکاری در عکاسی دیجیتال و پردازش و تبدیل RAW و سایر مطالب کوتاه و مرتبط اختصاص خواهد داشت. سعی می‌کنیم همواره سه شرط کوتاه بودن مطالب، نو بودن مطالب و به روز نگاهداری سایت را رعایت نماییم تا مانند گذشته مطلوب نظر دانشوران صاحب کمال قرار گیرد.
تمام مطالب منتشر شده در این بخش، جزو زیرمجموعه های مختلفی خواهد شد، مانند اخبار، نرم افزار، معرفی کتاب و مجلات، پردازش تصویر، و … که فهرستش را در سمت چپ سایت مشاهده می‌نمایید و بتدریج این فهرست کاملتر خواهد شد. این طبقه‌بندی به شما کمک می‌کند که مطالب مورد نظرتان را سریعتر بیابید و استفاده نمایید و البته تاکیدی خواهد بود از سوی ما، براهمیت برخی مباحث مانند مدیریت داراییهای دیجیتال DAM یا بحث مدیریت رنگ و یا پردازش RAW‌.
خروجی RSS سایت نیز با این آدرس مشخص می‌گردد که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را به سایر فیدهای RSS‌تان اضافه کنید تا هیچگاه از مطالب این بخش غافل نمانید.
مانند همیشه دست یاری شما را در زمینه انتشار مطالب و انتقال تجربیاتتان می‌فشاریم و از این همکاری استقبال خواهیم نمود.
خدای را سپاس میگذاریم و از او، مانند همیشه، طلب یاری داریم که مارا در این راه تنها نگذارد.