سرویس Kuler یکی از پروژه های آزمایشگاه ادوبی است. شاید ایده این پروژه ساده به نظر برسد اما نوع اجرا، کاربرد و اشتراک نتایج آن بسیار جذاب است. در این سرویس که بر مبنای فناوری Flash است، میتوان تم های رنگی را خلق کرد، آن را به اشتراک گذاشت و از تمهای رنگی خلق شده توسط دیگران استفاده نمود. دیدن تمهای رنگی محبوب کاربران از جذابیتهای این سرویس است. طرز کار با این سیستم بسیار ساده است و برای استفاده کامل از آن باید ثبت نام کنید که البته رایگان است.

کاربرد این سرویس، در عکاسی دیجیتال و تاریکخانه دیجیتال را شما برای ما بنویسید! > darkroom at akkasee.com

> سرویس Kuler
> آزمایشگاه ادوبی