dhil.jpg

دیو هیل هنرمندی از نسل جدید است که آثار سورئالیسم خود را نه با رنگ و قلم که با نور و پیکسل میسازد. وی متولد ۱۹۷۹ کالیفرنیا است. نگاهی به آثارش در سایت او، نشان از نوعی ویرایش خاص در رنگ و نور دارد و صد البته با کمی دقت، آشکار میشود که تهیه چنین آثاری نه فقط با Post-Production که با Production ای دقیق و حساب شده و با کمک نورپردازی های خاص انجام پذیرفته است. در سایت او، علاوه بر تماشای آثارش، میتوانید پشت صحنه تولید وی را نیز ببینید.
سبک کارهای وی، در دنیای وب، مشهور به تکنیک دیوهیل است و با کمی جستجو، خیل عظیم علاقمندانش را خواهید یافت که با هیجان عکسهای خود را که مشابه هیل ساخته اند، به نمایش گذاشته و درباره آنها بحث میکنند.

> سایت دیو هیل
> عکسهایی با تکنیک دیوهیل در فلیکر