EOS-1D-markIII.gif


در ماه های اخیر مشکل اتو فوکوس EOS-1D MARKIII به صورت های فوکوس نکردن یا فوکوس ناقص به خصوص در عکاسی از موضوع متحرک در حالت Ai Servo در این دوربین Canon وجود داشت. Canon اعلام کرد که با ساخت Firmware جدید(نسخه ۱٫۰٫۹) که در آخر این ماه در دسترس خواهد بود حداقل قسمتی از این مشکل و همچنین مشکلات در منوهای ایتالیایی و چینی آن حل خواهد شد.