SAMSUNG.gif


سامسونگ Web site جدیدش را راه اندازی کرد. در این سایت اطلاعات دقیقی در مورد محصولات سامسونگ قرار دارد. از قسمتهای جدید آن
می توان به SOA اشاره کرد که مکانی برای به نمایش گذاشتن عکسها است و هر ماه مسابقاتی باجوایز محصولات سامسونگ در آن برگزار می شود. قسمت جالب این سایت، Remote Service است که می توان با اتصال دوربین به کامپیوتر مشکلات دوربین مربوط به Down Load عکسها از دوربین به کامپیوتربه صورت خودکار برطرف شود.