canon400D.gif

هر ماه گروه NDP ترتیب پرفروش ترین دوربین های DSLR آمریکا را بر اساس فروش به صورت Kit (همراه لنز) اعلام می کند. در ماه جولای سال ۲۰۰۷ پرفروش ترین دوربین ها به ترتیب عبارتند از: ۱- کانن ۴۰۰D با ۱۰٫۱ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۲- نیکون D40 با ۶٫۱ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۳- نیکون D40X با ۱۰ MPو لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۴- کانن ۳۵۰D با ۸ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر ۵- نیکون D80 با ۱۰٫۲ MP و لنز ۵۵-۱۸ میلیمتر.