SXT3200.gif

Interfit دو مدل کیت فلاش چتر خود را معرفی کرد. این دو مدل که هر دو از لامپ جدید شرکت به نام SXT3200 استفاده می کند همراه یک DVD آموزشی به خصوص در تبلیغات و پرتره به بازار عرضه خواهد شد. SXT3200 لامپ های ۵۰۰ وات یا ۲۵۰ وات دارد و با چتر و وسایل سری S شرکت همراه است. در مدل دو چتری متعلقاتی مانند دو تا پایه نور، کیف مخصوص حمل و دو چتر عرضه می شود. در مدل سه چتر عقبه پارچه ای ۲٫۷×۷ متر نیز همراه فلاش است. هر دو مدل در نوامبر امسال به بازار عرضه
می شود.