Kwon-10401-3.gif

عکس جنین موشی در زمینه سیاه برنده جایزه امسال مسابقات ” جهان کوچک نیکون” شد. این عکس توسط Gloria Kwon محقق موسسه Sloan Kettering و با میکروسکوپ و فلورسنت های سبز و قرمز گرفته شده است. عکس از بین ۱۷۰۰ عکس از دانشمندان و هنرمندان سراسر جهان توسط گروه داوری متخصص انتخاب شد. مسابقات جهانی نیکون در سال ۱۹۴۷ با هدف دیدن زیبایی و پیچیدگی های جهان میکوسکوپی راه اندازی شده است. این مسابقات همه ساله برای تمام کسانی که با نگاتیو ۳۵ میلی متر یا دوربین های دیجیتال عکاسی می کنند برگزار می شود.