SANDISK.gif


Sandisk از ۲۵ شرکت به علت استفاده از حق امتیاز این شرکت در زمینه درایو قابل حمل، کارت حافظه و پخش کننده های MP3 به دادگاه بازرگانی آمریکا(ITC) شکایت کرده است. Sandisk مخترع کارتهای حافظه قابل حمل و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این کارتها در جهان بوده و مکان کارخانه اصلی آن در Milpitas کالیفرنیا است.بیش از نیمی از محصولات این شرکت در خارج از آمریکا به فروش می رسد. در میان شرکت های مورد اتهام نام شرکت بزرگ Kingstone تولیدکننده کارتهای حافظه نیز دیده می شود.