InfoTrendsLogo.jpg

در بررسی آماری که موسسه Infotrends (+) در آگوست ۲۰۰۷ انجام داده است و طی آن از ۱۰۳۶ عکاس حرفه‌ای در امریکا پرسش بعمل آمده ، نتایج زیر حاصل شده است.
البته پاسخهای چندتایی (استفاده همزمان از چند ابزار) نیز در آمار وارد شده‌اند:


بیشترین ابزارهای مورد استفاده برای پردازش و تبدیل RAW عبارتند از :
Adobe Camera RAW 67٪
Adobe Lightroom 24٪
۱۷٪ نرم افزارهای مخصوص دوربین Canon
۱۲٪ نرم افزار Nikon Capture NX
Apple Aperture 6٪

البته چون Aperture در محیط ویندوز اجرا نمی‌شود بایستی برای بررسی وضعیت استفاده آن، به آمار ابزارها در محیط اپل توجه کرد:

در محیط اپل، بیشترین ابزارها عبارتند از:
Adobe Camera RAW 73٪
Adobe Lightroom 23٪
Canon 18٪
Aperture 14٪
Nikon Capture NX 8٪

و آمار خاص محیط ویندوز:
Adobe Camera RAW (63٪)
Adobe Lightroom (22٪)
Canon (17٪)
Nikon Capture NX (14٪

با توجه به آمار فوق الذکر اولا مشخص است که استفاده از چند ابزار بین کاربران حرفه‌ای رواج دارد. ثانیا میزان استفاده از Lightroom نشاندهنده استقبال بی‌نظیر کاربران حرفه ای، آن هم در این مدت کوتاه از زمان معرفی نسخه نهایی لایت‌روم می‌باشد. ثالثا، مساله مهم دیگر، اختلاف قابل توجه میزان استفاده از لایت روم و Aperture در محیط اپل است. محیطی که معمولا کاربرانش ترجیح می‌دهند از ابزارهای عالی ساخت اپل استفاده نمایند.