PENTAX_BOBCAR_1_S.gif

پنتاکس آخرین محصولات عکاسی خود را در تعطیلات زمان خرید امسال در خیابان های منهتن نیویرک به نمایش خواهد گذاشت. پنتاکس برای این کار از دو ماشین سه چرخه مدل قدیمی برای آموزش دادن به مشتریان در خیابان استفاده خواهد کرد. در این ماشین ها وسایلی برای نمایش عکس هایی که توسط خود مشتریان در همان مکان گرفته شده گنجاندند تا متخصصان ایرادهای عکس و همچنین نکات مهم در زمان عکاسی را به مشتریان آموزش دهند. این دو ماشین از اواسط اکتبر تا آخر دسامبر در خیابان های منهتن در حال آموزش خواهند بود.