action.jpg

یکی از ابزارهای مفید در رتوش چهره، ابزار Imagenomic Portraiture (+) است که به دو شکل عرضه می‌شود: هم به صورت یک افزودنی برای Ps و هم به صورت ابزاری مستقل.
کسانی‌که با این ابزار کار کرده‌اند می‌دانند که دارای کنترل‌های بسیار کاملی در زمینه رتوش است، که علاوه بر ماسک گذاری خودکار، امکان تعیین شدت رتوش و نوع بهبود جزئیات در آن وجود دارد.
اما Imagenomic بسته کاملی از اکشن‌های آماده (+) را نیز برای این نرم‌افزار منتشر کرده است که می‌تواند کار رتوش چهره را هم آسان و دقیق نماید که برای کسانی‌که حوصله آشنایی با کنترل‌های این ابزار را ندارند، یک موهبت است.
پس از دریافت این بسته، از پلت Action و دستور Load Action فایل مربوطه را فراخوانی نمایید.