sony.gif


پایگاه عکس پرقدمت سونی در سایت Imagestation.com در روز اول فوریه ۲۰۰۸ بسته خواهد شد. این سایت که در سال ۱۹۹۸ در زیر مجموعه Sony.com شروع به فعالیت کرد و در سال ۲۰۰۰ به نام فعلیش تغییر نام داد از ۱۲ نوامبر امسال از پذیرش عکس یا عضو جدید خودداری خواهد کرد و از فروش عکس چاپ شده یا هدیه باز خواهد ایستاد. این امکان برای اعضا داده شده تا اطلاعاتی که در سایت در مورد عکسهایشان موجود است را در قالب CD یا DVD از آن خریداری کنند. دلیل بسته شدن این سایت تمرکز سونی بر روی محصولات و خدمات پس از فروش شرکت اعلام شده است.