در هفته گذشته کانن شروع به تعمیر و تعویض دوربین های خود کرد. شایع است که علت ضعف دوربین های کانن و دقیق نبودن آنها به خاطر عجله این شرکت برای سریع به بازار عرضه کردن آن(قبل از نیکون) بوده است. ضعف های E-3 اولیمپوس کم کم مشخص می شود که به خاطر کوچک تر بودن صفحه حساس آن در تاریکی و نور کم شفافیت کمتری دارد. با قرارداد بین نیکون و زایس برای ساخت لنز زایس برای نیکون رقابت بین نیکون و کانن بیشتر شده است. هاسل بلاد نیز که در دوربین های متوسط مطرح ترین دوربین را دارد با دادن امکانات ویژه به مشتریان خود همچنان بازار آن قسمت را در اختیار خود گرفته است.