50-150.gif

سیگما لنز تله خود را معرفی کرد. APO II EX DC برای دوربین های با صفحه حساس APC-S ساخته شده است. این لنز ۱۵۰-۵۰ میلیمتر با دیافراگم ۲.۸ از ۱۸ عدسی در ۱۴گروه ساخته شده که ۴ عدسی آن SLD می باشد تا از اعوجاج رنگها جلوگیری کند. وزن آن ۷۸۰ گرم و دهانه لنز ۶۷ میلیمتر است. این لنز دارای موتور HSM است که سریع و بدون صدا فوکوس خودکار را انجام می دهد. این لنز تا نزدیکی ۱۰۰ سانتیمتر فوکوس خودکار می کند و دو تبدیل کننده تله ۲X و ۱.۴X برای آن ساخته شده است.