1DS-Mark-III.gif


کانن نرم افزار داخلی نسخه ۱.۰.۶ خود برای دوربین EOS-1Ds MarkIII را ارائه کرد. این نرم افزار ارتباط بین دوربین و کارت CF را بهبود می‌دهد و نیز از ایجاد ته رنگ (Color Cast) و خطوط عمودی بر روی عکس‌ها جلوگیری می‌کند.