manfrotto.gif


مانفرتو نسل جدید سه پایه های خود را معرفی کرد. این سه پایه ها از سری X مانفرتو هستند و با استفاده از بافتهای به هم پیوسته کربنی جدیدی ساخته شده اند که استحکام سه پایه را افزایش داده و وزن آن را کاهش داده است. در این سه پایه ها از ترکیبات آلومینیوم و منیزیم نیز استفاده شده است. طراحی جدید این سری که CX نامگذاری شده است کار با سه پایه را به مراتب راحت تر کرده است.