Think-Thank.gif


شرکت Think Thank Photo چمدان های جدیدی برای حمل وسایل عکاسی در مسافرت را معرفی کرد. این چمدان‌ها در سه سایز به بازار خواهد آمد. در این چمدان‌ها دو قفل برای زیپ جلو و عقب چمدان و مکانی برای قرار گرفتن لپ تاپ طراحی شده است. بر روی این چمدان ها یک شماره سریال قرار دارد که در صورت گم شدن چمدان با مراجعه به سایت شرکت و ثبت شماره سریال و شماره تماس خود در صورت یافته شدن آن، شرکت با صاحب چمدان تماس می گیرد.