شرکت کانن اعلام کرده است که دو لنز جدید Tilt & Shift با مشخصات  TS-E 24mm f/3.5L II و ultra-wide TS-E 17mm f/4L را به بازار عرضه خواهد کرد. این دو لنز دارای طراحی جدیدی هستند که امکان چرخش محور و جابجایی آن مستقل از همدیگر وجود خواهد داشت و کنترل بالایی بر روی صفحه کانونی ایجاد خواهد کرد. در این دو لنز از آخرین پوشش با ساختار فرو طول موجی (SWC) برای کمینه کردن فلر و گاست، و از المانهای پیشین کروی برای کمینه کردن اعوجاج و چند المان UD برای کمتر کردن ابیراهی رنگی استفاده شده است. هنگام استفاده لنز TS-E 17mm f/4L بر روی قطع تمام کادر ۳۵ م.م.، این لنز بازترین زاویه موجود دراین نوع لنزها را دارا است.