پاناسونیک که توسط کارخانجات Matsushita تولید می شود حمایت خود از بزرگترین پروژه عکاسی یونسکو- جهان ما- تا سه سال دیگر تمدید کرد. این پروژه که توسط Geoff steven که عکاسی نیوزیلندی پایه گذاری شده است با هدف ثبت و نشان دادن شگفتیها وعلائم طبیعی و فرهنگی نقاط مختلف دنیا در حال فعالیت است. پاناسونیک فروردین امسال در توری ۶ روزه ۱۵ عکاس حرفه‌ای را برای عکاسی از پایتخت باستانی ژاپن- کیوکو- دعوت کرده و امگانات دوربین لومیکس را به آنها واگذار خواهد کرد.