در هفته ای که گذشت نگاه ها متوجه دسته بندی های دوربین های قطع متوسط بود. هاسلبلاد مدتی پیش با اعلام این موضوع که از این پس طراحی بدنه های خود را طوری انجام خواهد داد تا تنها با عقبه های شرکت خود کار کند شرکت های دیگر را به تکاپو انداخت.مامیا شروع به همکاری با دو شرکت بزرگ تولید عقبه Phase one و Leaf کرد تا از یک طرف انحصار بازار هاسلبلاد را از بین ببرد و از سویی دیگر با تولید انواع عقبه با مگاپیکسل و قیمت های متنوع جلوی هجوم دوربین های DSLR را به این بازار بگیرد چون شرکت های دوربین سازی خود را برای بازار دوربین بازی های المپیک آماده می کنند.