cgi.JPG

تصویرسازی به کمک کامپیوتر در اصل برای کاربرد در زمینه‌های فنی توسعه و طراحی محصول گسترش داده شد. اما امروزه، این روش‌های جدید به طور روزافزونی در ارتباطات تصویری تبلیغاتی استفاده می‌شود. صنعت خودرو بخصوص از این تکنولوژی به صورت گسترده‌ای استفاده کرده است.
چیزی که در مورد این تکنولوژی جالب توجه است فرآیند کاری آن است که در نمایشگاه فتوکینا ۲۰۰۸ به صورت گام به گام به نمایش در خواهد آمد: تولید کامپیوتری تصویر از فرآیند مرسوم تولید و پردازش تصویر در نهایت پیچیدگی‌اش استفاده می‌کند, زیرا برای تولید تصویر به استفاده گسترده از تجهیزات فنی شامل دوربین‌ها، فتولب‌ها،تکنولوژی دیجیتال، پردازش تصویر و برنامه‌های سه بعدی نیاز دارد.
با استفاده از این فرآیندها برای دستیابی به واقعیت نمایی تصویر، کاربران می‌توانند از تصاویری که تا چندی قبل غیر ممکن می‌نمود برای مقاصد ویژه استفاده کنند. استفاده از این تکنولوژی خلاقانه این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان موضوعات انتزاعی را در شکلی کاملا جدید به نمایش گذارد.
در سالن ۴.۱ اصول و روند کاری تولید تصاویر کامپیوتری توسط تیم پروفسور Jostmeier از دانشگاه Georg Simon Ohm علوم کاربردی نورنبرگ به نمایش در می‌آید.