در فتوکینا ۲۰۰۸ مجموعا ۱۵۲۳ شرکت مشارکت کرده اند که ۵۱۹ شرکت از خود آلمان و ۱۰۰۴ شرکت که ۶۶ درصد کل را تشکیل می دهند از خارج آلمان در نمایشگاه حضور دارند. در بین کشورهای خارجی چین با ۱۹۹ شرکت  کننده, آمریکا با ۱۶۲ و هنگ کنگ با ۸۹ شرکت فعال ترین کشورها در نمایشگاه هستند. در نمایشگاه امسال ۵ شرکت ایرانی هم حضور دارند که نمایندگی های داخل ایران هستند. شرکت های حاضر در فتوکینا ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۶ به اندازه ۵۶ شرکت کمتر شده است. اما فضای نمایشگاه بزرگتر شده و بسیاری از شرکتهایی که قبلا غرفه ای معمولی در اختیار داشتند اکنون بخش بزرگی از سالن ها را بخود اختصاص داده اند.دراین میان می توان از شرکتهایی مانند سامسونگ، سونی، کانن، نیکون، پاناسونیک، کداک نام برد که بزرگترین فضاها را در اختیار دارند و فضای کنونی آنها نسبت به نمایشگاه قبلی بسیار بزرگتر شده است.