مطلب بررسی اولیه Photoshop CS4 که در هفته گذشته منتشر شده بود، تاکنون چندین بار با مطالب جدید و نکاتی در زمینه نسخه جدید فتوشاپ به روز شده است.

> بررسی Photoshop CS4 توسط سایت عکاسی