بر اساس آمار موسسه InfoTrends که در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، وضعیت محبوبیت نرم افزارهای مختلف بین عکاسان حرفه‌ای امریکای شمالی، به شرح زیر است:
۲۰۰۷

۲۰۰۸
Photoshop Camera Raw Plug-in

۶۶.۵%

۶۲.۲%
Lightroom

۲۳.۶%

۳۵.۹%
Aperture

۵.۵%

۷.۵%

 و در سیستم اپل:

Lightroom

۲۶.۶%­
۴۰.۴%Aperture

۱۴.۳%
۱۴.۶% آمار فوق بعد از انتشار نسخه دو اپرچر و قبل از انتشار نسخه ۲ لایت‌روم تهیه شده است. دقت در آمار فوق نتایج جالبی را مشهود می‌کند:
اولا میزان استفاده از فتوشاپ و لایت روم خیلی بیشتر از اپرچر است، حتی وقتی کاربران اپل را به طور جداگانه در نظر می‌گیریم.
ثانیا استفاده از لایت‌روم نسبت به سال گذشته بیشتر شده و استفاده از ACR کمتر.

­