بر اساس آمار موسسه InfoTrends که در سال ۲۰۰۸ انجام شده است، وضعیت محبوبیت نرم افزارهای مختلف بین عکاسان حرفه‌ای امریکای شمالی، به شرح زیر است:
۲۰۰۷

۲۰۰۸
Photoshop Camera Raw Plug-in

۶۶٫۵%

۶۲٫۲%
Lightroom

۲۳٫۶%

۳۵٫۹%
Aperture

۵٫۵%

۷٫۵%

 و در سیستم اپل:

Lightroom

۲۶٫۶%­
۴۰٫۴%Aperture

۱۴٫۳%
۱۴٫۶% آمار فوق بعد از انتشار نسخه دو اپرچر و قبل از انتشار نسخه ۲ لایت‌روم تهیه شده است. دقت در آمار فوق نتایج جالبی را مشهود می‌کند:
اولا میزان استفاده از فتوشاپ و لایت روم خیلی بیشتر از اپرچر است، حتی وقتی کاربران اپل را به طور جداگانه در نظر می‌گیریم.
ثانیا استفاده از لایت‌روم نسبت به سال گذشته بیشتر شده و استفاده از ACR کمتر.

­