koelnmesse_2006.jpg


کلیسای جامع کلن، نماد این شهر و شاهکار معماری گوتیک است. این کلیسا از سال۱۹۹۶توسط یونسکو به عنوان اثر حفاظت‌شده و میراث فرهنگی جهانی شناخته شده‌است. این کلیسا در طول تاریخ طولانی خود رکوردهای بسیاری را شکسته‌‌است. کلیسای مذکور۲۰هزار نفر ظرفیت دارد. امروزه این کلیسا دارای بزرگ‌ترین ناقوس طنین‌انداز آزاد جهان یعنی  St. Petersglocke است که در سال۱۹۲۴ کامل‌شد. شهروندان کلن از روی علاقه این ناقوس را
d’r dicke Pitter می‌نامند. با آن که ساختمان پنج شبستانی کلیسا با نمای غربی جاودانه‌اش امروزه دیگر بلندترین ساختمان جهان به شمار نمی‌رود، اما برای صعود از ۵۰۹ پله یکی از برج‌های آن مقداری استقامت لازم است زیرا آسانسوری وجود ندارد.