نمایشگاه عکس و شعر «خاکستر باد» محمدامین دانشور و سیروس نوذری با حضور افشین شاهرودی برگزار خواهد شد. این نمایشگاه جمعه ۹ آذر ماه ۱۳۹۷ در گالری تار و پود گشایش خواهد یافت.

افشین شاهرودی درباره این نمایشگاه می‎نویسد:

«شعر در معنای سنتی خود محصول مؤلف فردی است. اگر چه بحث مؤلف جمعی در بعضی از تولیدات هنری مانند سینما و تاتر غیر قابل انکار است. در سال‎های اخیر با تجربیات متعددی در مورد ترکیب کلام شاعر و یا شاعرانی با تصاویر عکاسی صورت گرفته و مجموعه‌هایی نیز از چنین کارهایی منتشر شده است. به اعتقاد من تقریباً در همه آثار منتشر شده رابطه کلام و تصویر از حد «همنشینی» فراتر نرفته است.

دلیل آن هم شاید این باشد که در این گونه آثار چون خلق کلام و تصویر با یک هدف مشترک و معنای یکسان صورت نگرفته هدف فصل مشترکی میان دنیای ذهنی شاعر و عکاس به وجود نیامده و انتخاب آثار در واقع با هدف مونتاژ آن‌ها با همدیگر انجام شده است.

از این منظر می‌توان گفت که تاکنون مؤلف جمعی در شعر ما، به توفیق قابل توجهی دست نیافته است. در مجموعه حاضر اما دو مؤلف فردی (محمد امین دانشور، عکاس – سیروس نوذری، شاعر) با تلاش برای ترجمه آثار خود به همدیگر کوششی را به منظور ایجاد یک فصل مشترک ذهنی برای تولید یک محصول هنری توسط مؤلف جمعی صورت داده‌اند.

به نظر من اهمیتی ندارد که شعرها برای عکس‌ها سروده یا انتخاب شده و یا عکس‌ها بر همین اساس تهیه و آماده شده‌اند، اما محصول نهایی مجموعه‌ای است که به عنوان شعر دیداری قابل بررسی است. شعری که می‌کوشد با ترجمه کلام یک شاعر و تصاویر یک عکاس به همدیگر، جهان ذهنی مشترکی را توسط دو هنرمند خلق کرده و به بیانی فراتر از هر کدام از این دو مقوله دست یابد.

آثار این مجموعه از یک سو شعرهایی است که می‌کوشد از بند کلمه رها شود و از سوی دیگر عکس‌هایی است که نمی‌خواهند در قفس نقطه و خط و سطح و رنگ و بافت و نور محصور بماند. این دو در گریزگاهی به همدیگر رسیده. قالب سومی را به وجود آورده‌اند که نه متعلق به شاعر است و نه عکاس. این دو پارادوکس که دو محصول هنری که هر دو معنای سنتی وابسته به مؤلف فردی است با همراهی هم به محصولی با مؤلف جمعی تبدیل شده‌اند، سؤالاتی را به دنبال می‌آورد که با شناخت سنتی از هر دو مقوله‌ی شعر و عکس نمی‌توان به آن‌ها پاسخ داد.

جذابیت این مجموعه نیز در همین پارادوکس است. پارادوکس میان شناخت سنتی از پدیده‌ها و درکمان از دنیای فرامدرن امروز.»

سیروس نوذری:
متولد ۱۳۳۰ شاعر، مجسمه ساز و پژوهشگر ادبی است. حاصل کار او تاکنون ۱۰ مجموعه شعر، ۴ کتاب پژوهشی در زمینه‌ی ادبیات مدرن و دو مجموعه‌ی ترجمه شده از اشعار او به زبان‌های کردی و انگلیسی است.

محمد امین دانشور:
متولد ۱۳۳۹، عکاس و مدرس عکاسی، برگزاری نمایشگاه‎های متعدد انفرادی و گروهی در شیراز، تهران، مسکو و پاریس از ۱۳۶۷ تاکنون را در کارنامه خود دارد.

گشایش: جمعه ۹ آذر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷
بازدید: ۱۰ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۲
گالری تار و پود: شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس – ۰۷۱۳۲۲۶۰۴۲۹