اولین گزارش تصویری سایت عکاسی از زلزله بم عکسهای مهگامه پروانه از این فاجعه عظیم ملی را در اینجا ببینید.


عکسهای مهدی قاسمی عکاس ایسنا را حتما” ببینید. خدای من اینها دارند چکار می کنند ؟ انسان و آوار یکی شده !

لطفا” اگر عکس از زلزله دارید یا در سایتی عکس از زلزله دیدید اینجا لینک بدید.