logo4.gif
به حمد الله تمامی مقدمات چهارمین دو سالانه عکس ایران آماده شده و از ۱۵ دی ماه پذیرش آثار آغاز خواهد شد . طی هماهنگی به عمل آمده با دبیر محترم دو سالانه و اعضاء محترم هیأت انتخاب و داوری ، مسئولیت راه اندازی سایت اختصاصی دو سالانه به سایت عکاسی سپرده شده است . این سایت از روز جمعه اخبار و اطلاعات جامعی از شرایط و مقررات و زمان بندی دو سالانه را به اطلاع علاقمندان خواهد رساند .
همچنین از طریق این سایت به طور مرتب گزارش مراحل مختلف برگزاری دو سالانه به اطلاع خواهد رسید .