عکسهای شاپری سهایی . فرزانه خادمیان . محمد برنو . کارن فیروز .مرتضی نیکوبذل . راهب هماوندی از زلزله بم را می توانید در سایت Corbis ببینید.


untitled.bmp

عکسهای فرزانه خادمیان

untitled2.bmp

عکسهای دیگرلازم به ذکر است که عکسهای شاپری سهایی اولین تجربه عکاسی خبری ایشان می باشد.


با سپاس و تشکر از استاد کاوه کاظمی


عکسهای بهروز مهری – خبرگزاری فرانس پرس