ایلنا – در پی بروز برخی از مشکلات بر سر عکاسی از کشته شدگان مجهول الهویه زلزله بم که موجب کندی در کفن و دفن شده بود ، برخی از مراجع معظم تقلید عکس برداری برای شناسایی هویت متوفیان را برای آینده جایز دانستند. متن کامل نظرات آیت‌‏الله العظمی منتظری. آیت‌‏الله العظمی صانعی. آیت‌‏الله العظمی موسوی اردبیلی را در ایلنا بخوانید.