انجمن عکاسی ایرانشهر با دعوت از تمامی عکاسان کشور به منظور برپایی نمایشگاه عکس اعلام کرد که با هماهنگی به عمل آمده از تاریخ ۲۰ تا ۲۵ دی ماه در نگارخانه لاله و ۲۷ تا ۲۹ دی ماه در خانه هنرمندان نمایشگاه عکس با اختصاص عواید فروش آثار به زلزدگان بم بر پا خواهد شد . لذا از تمامی عکاسان دعوت می شود که آثار خود را بدون هیچ محدودیتی در تاریخهای ۱۷ و ۱۸ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد ازظهر به دفتر نگارخانه لاله واقع در خیابان فاطمی جنب هتل لاله تحویل نمایند .