به آگاهی دوستان عکاس می رسانم که متاسفانه مادرگرامی آقای مسعود امیرلوئی سردبیر مجله عکس دار فانی را وداع گفته است. برای وی و خانواده محترم آن در گذشته این مصیبت را تسلیت گفته و برایشان شکیبایی آرزو می کنم. مراسم تدفین ۵ شنبه ۱۱ دی در قزوین انجام می گیرد.
اسماعیل عباسی
سایت عکاسی این مصیبت واره را از طرف خود و جامعه عکاسان ایرانی به آقای امیر لوئی تسلیت می گوید.