از روز پنج شنبه ۱۸/۱۰ /۸۲ نمایشگاه عکس حمید جهانبخش در گالری آتشزاد برپاست .
افتتاحیه ۱۸ دی از ساعت ۱۶ الی ۲۰
بازدطد تا ۲۴ دی ۱۶ الی ۱۹
گالری آتشزاد : میدان ونک – خیابان عباسپور( توانیر) ساختمان ۴۳