انجمن عکاسی ایرانشهر با همکاری چهل و پنج عکاس بیش از صد عکس را با موضوع های گوناگون به منظور حمایت ازمصیبت زدگان زلزله اخیر بم به معرض نمایش و فروش گذاشته است.
این دو نمایشگاه که با همکاری نگارخانه لاله و خانه هنرمندان ایران برگزار شده است، از تاریخ بیستم تا بیست وپنجم دیماه در نگار خانه لاله و از تاریخ بیست وهفتم تا بیست و نهم دیماه در خانه هنرمندان برپا خواهد بود.


اسامی عکاسان شرکت کننده :


آرمان استپانیان / علی نیک رفتار / هما اثنی عشری/ مهدی وثوق نیا/همایون امیر یگانه/ یداله ولی زاده/ مرتضی تدینی پور/ حسین هنریاری/ ساسان توکلی پارسا / مامک یحیی پور/ محمد تهرانی/ آرش یدالهی/ محمد خادمیان/ محسن یزدی پور/ تورج خامنه زاده / مرضیه خورسند/ شادی خونساری / سمیرا داورفرا / نادر داوودی / سعید دستوری / داوود ربیعی / کیمیا رهگذر/ حسن سربخشیان / کوریون سرکیسیان / افشین شاهرودی / مجید شیرخانی / امید صالحی / مریم صدیق پور/ محمدرضا طهماسب پور/ نازلی عباسپور /اسماعیل عباسی / مهرداد عسگری طاری / مهدی قاسمی / نغمه قاسملو/ معصومه قرابکلو/ سارا کربلایی علی /فریدون کوچکی / آنگینه گالستانیان / سعید محمودی ازناوه / یلدا معیری / الهه مقدم / مجید ناگهی / شهروز نباتی / اسعد نقشبندی / آتیه نوری