فردا پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۸۲ از ساعت ۳۰/۱۵ تا ۳۰/۱۷ جلسه انتخابات هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در خانه هنرمندان برگزار می شود . شایسته است جامعه عکاسان مطبوعات ایران با حضور گسترده خود در این جلسه و انتخاب افراد موثر و فعال نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند . بالا خره باید روزی فرا برسد که عکس و عکاس خبری از جایگاه و منزلت واقعی برخوردار شود و بتواند با امنیت و آسایش به حرفه پر مخاطره خود بپردازد . فشارهای متعددی که ازلحاظ روحی ، جسمی ، امنیتی و شغلی بر عکاسان مطبوعات وارد می شود این حرفه را از مشاغل سخت و زیان آور قرار داده . عکاسان که سعی در انعکاس سریع و صحیح وقایع دارند و همه گونه خطر را به جان می خرند و در تمامی شرایط توان و استعداد خود را ثابت نموده اند شایسته جایگاه قانونی خود هستند . اگر عکاسان مطبوعات فکری به حال حقوق خود نکنند یقینا” هیچ نهادی از حقوقشان دفاع نخواهد کرد . انجمن صنفی عکاسان به منظور ایجاد یک تشکل قانونمند و موثر تشکیل شد . اما متاسفانه در طول حیات چند ساله خود تا کنون نتوانسته است نسبت به احقاق حقوق عکاسان مطبوعات گام موثری بردارد. امید است با حضور خود در جلسه فردا و انتخاب افراد دلسوز گامی در جهت پیشرفت انجمن صنفی عکاسان مطبوعات برداشته شود.

سایت عکاسی ضمن انعکاس وقایع جلسه فردا ازهمه علاقه مندان دعوت می نماید که دید گاه های خود را در این زمینه به آدرس سایت ارسال نمایند تا درهمین جا منعکس شود .