شورای سیاستگزاری جایزه کاوه گلستان اطلاعات جدیدی از برگزاری این مسابقه را اعلام کرد.
مراسم اهداء جایزه کاوه گلستان در مهر ماه ۱۳۸۳ با حضور دو عکاس مطرح دانال مک کالین و شهید الاعلم در خانه هنرمندان ایران اعطا می شود.

همچنین زمان ارسال آثار از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ۱۳۸۳ اعلام شده ودبیرخانه مسابقه در گالری گلستان است.

نشان کاوه گلستان توسط هنرمند مجسمه ساز خانم سیمین اکرامی طراحی شده و مجموعه آثار راه یافته توسط نشر دیگر منتشر می شود .