مجید سعیدی، عکاسی که این روزها …. ادامه مطلب

لازم است انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در اسرع وقت نسبت به این اقدام عکس العمل نشان داده و از راه های قانونی نسبت به این برخورد اعتراض نماید .