با وجود پیش بینی های لازم روز گذشته ( یکشنبه ۵/۱۱/۸۲) به علت افزایش بازدید کنندگان، سایت با کمبود پهنای باند Band width مواجه شد و به مدت ۸ ساعت از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۱۲ شب امکان بازدید از سایت نبود که به لطف تیم همیشه همراه فنی مشکل رفع شد . بدین وسیله از همه عزیزانی که در این مدت به سایت مراجعه و یا با ایمیل نگرانی خود را از عدم مشاهده سایت اعلام نمودند معذرت خواهی می نماییم و قول می دهیم که ازاین پس با چنین مشکلی مواجه نشویم .