پس از راه اندازی روزنوشت های یلدا معیری در سایت کارگاه اینک مدیر سایت آقای تهرانی هم به جمع بلاگر ها پیوستند و وبلاگ دوم این سایت نیز فعال شد . از قرار تعداد این وبلاگ ها بیشتر هم خواهد شد که جای خوشحالی بسیار دارد مخصوصا” تا آنجا که ما می دانیم آقای طهماسب پور هم قرار است در وبلاگی دیگر درباره تاریخ عکاسی ایران بنویسند که از این بهتر نمی شود. سایت عکاسی صمیمانه ترین تبریکات خود رابه این عزیزان اعلام داشته و موفقیت همگی را آرزومند است .