پس از شکایت وپیگیری های مستمر و طولانی آقای افشین شاهرودی و اخیرا" انجمن صنفی عکاسان مطبوعات در خصوص چاپ و استفاده بدون مجوزعکس در نشریات به منظور دفاع از حقوق عکاسان در مطبوعات کشور این روزها به طور مرتب صدای اعتراض عکاسان در چاپ بدون اجازه عکس هایشان شنیده می شود. اما اتفاقی که نمی افتد هیچ، بعضا" بسیاری از عکاسان با برخوردهای حق به جانب مسئولین نشریات مواجه می شوند.

از طرف دیگر جرح، تغییر و انواع دست کاری های گرافیکی درعکس ها بدون اطلاع و اجازه عکاس خود فاجعه دیگر است که ضرورت اقدام سریع و قاطع جامعه عکاسان مطبوعات ایران را طلب می کند.

در هفته ای که گذشت:
•تورج خامنه زاده به استفاده یک نشریه در قزوین و دستکاری عکسش معترض بود .

•حسن سربخشیان به سه مورد استفاده بدون اجازه و دستکاری هر سه عکس در روزنامه همشهری . روزنامه جام جم و روی جلد ماهنامه زنان اعتراض داشت.

•خانم خورسند با چاپ بدون اجازه عکسش در هفته نامه ۴۰ چراغ مواجه شد که درجهت پیگیری با برخورد نامناسب مسئولین آن نشریه قضیه پیچیده تر شد.

و بسیاری موارد دیگر که یا عکاس از سرقت عکسش بی اطلاع می ماند و یا مجال اعتراض و شکایت ندارد.
ظاهرا" اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات و نامه دکتر پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون نتوانسته تاثیری در روند رو به رشد استفاده غیرمجازعکس درمطبوعات بگذارد. اگر جامعه عکاسی ایران سریعا" دست به کار نشود و طی یک اقدام قاطع، جدی و فراگیر نسبت به استمرار سرقت عکس توسط مطبوعات اقدام ننماید یقیننا" در آینده نزدیک شاهد وقایع ناگوارتری خواهیم بود . به طور مثال بسیاری از نشریات خصوصا" ماهنامه ها عملا" حضورعکاس را از کادر خود حذف نموده و عکس های مورد نیاز خود را از طریق اینترنت تامین می نمایند.

اگر جامعه عکاسان مطبوعات ایران امروز نتوانند جلوی استفاده بدون اجازه عکس های خود را بگیرند ومطبوعات را موظف به پرداخت حقوق مادی و درج نام عکاس در کنارعکس ننمایند و حرفه عکاسی خبری به عنوان یک شغل در مطبوعات جدی گرفته نشود یقین بدانید که در آینده نه چندان دورعکاس مطبوعات از مجموعه کادر نشریات حذف خواهد شد! شاید به نظرتان عجیب باشد اما واقعیت دارد. دوستی با سابقه در کادر نشریات کشورعکاسی مطبوعات را با شغل حروف چین ها در روزنامه ها مقایسه می کرد و می گفت همانطور که با آمادن کامپیوتر حروفچین و حروفچینی از عرصه چاپ نشریه ها حذف شد با گسترش اینترنت عکاسی هم در روزنامه ها و مجله ها محدود و محدودتر می شود.
آیا زمان آن فرانرسیده که به اعتراض های بی نتیجه پایا ن دهیم و طی یک اقدام عملی مطبوعات کشور را ملزم به رعایت حقوق قانونی عکاسان مطبوعات نماییم.

سایت عکاسی با ایجاد یک بخش ویژه به منظور جمع آوری اسناد و مدارک و کلیه مکاتبات صورت گرفته از طرف عکاسان . انجمنها . خانه عکاسان . انجمن صنفی و … آماده است تا با همکاری و حضور فعال انجمن صنفی عکاسان مطبوعات و همه عکاسان مطبوعات کشور و دیگر سایت ها و وبلاگ های عکاسی در یک اقدام گسترده و قانونی منع چاپ بدون اجازه عکس توسط نشریات را خواستار شویم.

توجه داشته باشید که تائید چنین حرکتی نیازمند عزم و حضورهمه عکاسان مطبوعات می باشد و یقین بدانید که اگر با جدیت این موضوع پیگیری شود و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات این امر را در دستور کار خود قرار دهد به نتیجه رسیدن این تلاشها خارج از انتظار نیست.
خواهشمند است آمادگی خود را جهت همکاری با ذکر دقیق نام و پست الکترونیکی در پایان این مطلب اعلام دارید .