روزنامه ایران روز ۱۲ بهمن در صفحه ۹ (جوان) اقدام به چاپ عکسی بدون اجازه و ذکر نام عکاس از آقای بهمن جلالی نموده. این عکس که مربوط به روزهای اول انقلاب است در کنار مقاله ای با عنوان تو ای ایران به چاپ رسیده است.

jalale.jpg

توجه : عکس مورد نظر با اجازه عکاس در سایت عکاسی قرار گرفته است .