موفقیت عطا الله طاهر کناره در مسابقه ورد پرس برای جامعه عکاسی ایران افتخار آمیز و قابل تأمل است . راستش ر ابخواهید اصلا ” دلم نمی خواست برای مدتی در وبلاگ مطلبی بنویسم تا خبر موفقیت وی در صدر مطالب بماند.
من عطا را از نزدیک ندیدم و فقط از عکسهایش او را می شناسم ولی حسی که دارم مثل اینکه خودم این جایزه را بردم . و افسوس که او در میا ن ما نیست تا شادیمان کامل شود .
سال ۸۲ را شاید بتوان غم انگیز ترین و شاد ترین سال عکاسی ایرا ن نامید.
کاوه عزیز کجایی ؟ کجایی، این بغض مرا رها نمی کند . من به دنبال برق نگاهت از موفقیت عطا می گردم.