از روز جمعه ۱/۱۲/۸۲ نمایشگاه عکس مهرداد افسری و مینا کریمی جبلی در گالری ۷ ثمر برپاست . این نمایشگاه تا ۶ اسفند ادامه دارد .
گالری هفت ثمر : خیابان مطهری . کوه نور . کوی پتجم . پلاک ۲۵