نمایشگاه عکس آقای نصرالله کسرائیان از جمعه۱/۱۲/۸۲ تا یکشنبه۳/۱۲/۸۲ به مدت سه روز در گالری راه ابریشم برپا می شود . این نمایشگاه با عنوان تصویر ایران در حمایت از مردم بم تدارک دیده شده است .
ساعت بازدید : جمعه ۴ تا ۳۰/۷ بعد از ظهر . شنبه و یک شنبه ۱۱ صبح تا ۷ بعد از ظهر
گالری راه ابریشم : بلواار آفریقا . خیابان تابان شرقی . شماره ۷۵