سومین دوره انتخابات هیأت مدیره و پنجمین دوره بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران، عصر روز پنجشبه ۲۵/۱۰/۸۲ در سالن اجتماعات خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد.
در آن جلسه که با نظارت اعضای هیأت رئیسه و با حضور اعضای اصلی انجمن صورت پذیرفت، اعضای هیأت مدیره شامل ۷ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل و همچنین بازرسان انجمن شامل ۲ نفربازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب شدند.
آقایان و خانمها:
۱- کاوس صادقلو با ۷۷ رأی
۲- احمد نصیرپور با ۵۴ رأی
۳- فرزانه خادمیان با ۵۲ رأی
۴- مجید شادمان نژاد با ۴۸ رأی
۵- زهرا رنجبر با ۴۷ رأی
۶- محمد رازدشت با ۴۲ رأی
۷- محمد جعفری با ۳۹ رأی
به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان:
۱- فرزین گلپاد با ۳۸ رأی
۲- اصغر آهار با ۳۵ رأی
به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و همچنین آقایان:
۱-غلامرضا حافظ القرآن با ۶۸ رأی
۲- مجتبی تکین با ۵۶ رأی
به عنوان بازرسان اصلی انجمن و آقای اصغر آزاددل به عنوان بازرس علی البدل انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران انتخاب شدند تا برای دو سال آینده در این سمت به انجام فعالیت بپردازند همچنین اعضای هیأت رئیسه این جلسه را آقایان: حسین پرتوی، یونس علیشیری، محمد مهدی ذبیحیان، اسماعیل عباسی، محمد فرنود و عباس ملکی تشکیل می دادند.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران